Обавештења сајта

Литература за наставнике

Литература за наставнике

by Мирко Марковић -
Number of replies: 0

Вилијам Бендер: ПРОЈЕКТНО УЧЕЊЕ

Учење засновано на пројекту показало се као једна од најефикаснијих наставних пракси данас. У пројектној настави ученици се суочавају са реалним проблемима и задацима, међусобно сарађују у проналажењу и креирању решења и затим представљају резултате рада. Ова узбудљива актуелна књига описује како пројектна настава негује вештине и подстиче  иновативно размишљање 21. века. Свако поглавље пружа обиље информација о томе како пројектно учење функционише у настави, као и мноштво примера пројеката који су заиста спроведени у школама. Многе информације истакнуте су у посебним пољима, попут савета за реализацију неког задатка у пројектном учењу, корака у процесу наставе на бази овог учења, налаза истраживања о пројектном учењу, могућности оцењивања у пројектном учењу и других важних података. Исцрпно се описују поједине технике, као и њихове теоријске поставке, али акценат је првенствено на самом одвијању пројектног учења. Другим речима, предлози за имплементацију су основни део овог текста.

Извор: http://clio.rs/PROJEKTNO-UCENJE_Knjiga_159705

Attachment PROJEKTNO-UCENJE.jpg